Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

z dnia 22.10.2018 r.

W związku z realizacją w ramach Osi Priorytetowej 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności Przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu RPO Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 projektu pt.: „Wzrost konkurencyjności firmy „Albert” Albert Stanisławski poprzez stworzenie Innowacyjnego Centrum Rehabilitacyjnego w Starym Mieście” zapraszamy do składania ofert na kompleksowe wykonanie prac budowlanych na zasadzie Generalnego Wykonawcy.

Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektu – budynku Innowacyjnego Centrum Rehabilitacyjnego (w skrócie Centrum) w Starym Mieście zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną zamieszczoną pod linkiem

https://drive.google.com/drive/folders/18Go_phIcHITGQ0zWec3zA19TCmnz4CCX?usp=sharing

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym zapytaniu ofertowym.

Termin składania ofert upływa dnia 23.11.2018 r. o godzinie 15.00. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres ALBERT Albert Stanisławski ul. Topolowa 16a 62-571 Stare Miasto lub na adres e-mailowy: stanislawski.albert@wp.pl

Zapytanie ofertowe
Kosztorys – sanitaria i elektryka
Kosztorys – prace budowlane
Oświadczenia Oferenta do warunków.
Oświadczenie o zdolności do realizacji zamówienia
Oświadczenie brak powiązań
Formularz ofertowy
Specyfikacja techniczna
Pytanie 1
Pytanie 2
Pytanie 3
Pytanie 4
Zawiadomienie – Wybór oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2
z dnia 26.02.2019 r.
W związku z realizacją w ramach Osi Priorytetowej 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności Przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu RPO Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 projektu pt.: „Wzrost konkurencyjności firmy „Albert” Albert Stanisławski poprzez stworzenie Innowacyjnego Centrum Rehabilitacyjnego w Starym Mieście” zapraszamy do składania ofert na zakup środków trwałych:
1. System rehabilitacji kooczyny górnej,
2. Sprzęt do rehabilitacji funkcjonalnej Neuroforma,
3. Platforma diagnostyczno-terapeutyczna z wbudowanym silnikiem.
Przedmiotem zamówienia jest zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z załącznikiem nr 1 Specyfikacja techniczna.
Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 – specyfikacja techniczna.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym zapytaniu ofertowym.

Termin składania ofert upływa dnia 01.04.2019 r. o godzinie 15.00. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres ALBERT Albert Stanisławski ul. Topolowa 16a 62-571 Stare Miasto lub na adres e-mailowy: stanislawski.albert@wp.pl

Zapytanie ofertowe
Specyfikacja techniczna
Formularz ofertowy
Oświadczenie o braku powiązań
Oświadczenie o zdolności zrealizowania zamówienia
Oświadczenie do warunków
Opis przedmiotu zamówienia
Pytanie i odpowiedź
Zawiadomienie o wynikach

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3
z dnia 26.02.2019 r.
 
W związku z realizacją w ramach Osi Priorytetowej 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności Przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu RPO Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 projektu pt.: „Wzrost konkurencyjności firmy „Albert” Albert Stanisławski poprzez stworzenie Innowacyjnego Centrum Rehabilitacyjnego w Starym Mieście” zapraszamy do składania ofert na zakup środków trwałych:
1. Aparat SWT. Przenośny aparat do terapii falami uderzeniowymi ze stolikiem
2. SIS – Super Indukcyjna Stymulacja
3. CARDIO POINT SDS – Moduł do oceny ryzyka nagłej śmierci sercowej. Automatyczna analiza do komputerowego EKG oraz próby wysiłkowej.
4. Diatermia krótkofalowa
5. Aparat do pola magnetycznego 2 kanałowy
6. Bieżnia antygrawitacyjna z systemem analizy chodu

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym zapytaniu ofertowym.

Termin składania ofert upływa dnia 01.04.2019 r. o godzinie 15.00. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres ALBERT Albert Stanisławski ul. Topolowa 16a 62-571 Stare Miasto lub na adres e-mailowy: stanislawski.albert@wp.pl

Zapytanie ofertowe
Specyfikacja techniczna
Formularz ofertowy
Oświadczenie o braku powiązań
Oświadczenie o zdolności do realizacji zamówienia
Oświadczenie do warunków
Opis przedmiotu zamówienia
Pytanie i odpowiedź
Zawiadomienie o wynikach